Đèn trần AMBRA CE

Có thể nói là đèn trong đèn mẫu đèn trần Ambra ce được cấu thành bởi những chuỗi hạt pha lê lấp lánh đan xen từ trong ra ngoài là sự lựa chọn không nên bỏ qua