Giao hàng

1, Miễn phí giao hàng đối với các trường hợp sau:

– Các đơn hàng vận chuyển tới các quận trong nội thành Hà Nội.
– Các đơn hàng giá trị >= 10,000,000 VNĐ và dưới 20km tại các khu vực ngoại thành sau:

+) Huyện Hoài Đức

+) Huyện Đông Anh

+) Huyện Thanh Trì

+) Huyện Gia Lâm

+) Hà Đông

2, Thời gian giao hàng

– Đối với các trường hợp đơn hàng miễn phí vận chuyển, thời gian giao hàng sẽ là từ 1tiếng – 12 tiếng tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng với khách hàng.

– Đối với các trường hợp đơn hàng tính phí vận chuyển, thời gian giao hàng sẽ từ 12 tiếng – 24 tiếng tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng với khách hàng.

Các trường hợp đặc biệt, khách hàng vui lòng liên hệ với trung tâm giao nhận Phale.com.vn để biết mức phí cụ thể, Hotline: 097.1010.868.